Prima certificare Halal în Moldova

La data de 19 decembrie 2019, SRL „INTERTEHTEST", cu susţinerea Institutului de Standardizare și Metrologie al Țărilor Islamice (SMIIC), a prezentat la Chişinău Organismul de Certificare HALAL, în cadrul căruia a fost înmînat primul Certificat HALAL. Certificatul HALAL a fost emis pentru primul producator din Republica Moldova.

Compania „Intertehtest” a fost autorizată de Institutul Turc de Standardizare şi Organizaţia Internaţională de Certificare, cu susţinerea Institutului de Standardizare și Metrologie al Țărilor Islamice, ai cărui membri sunt 40 de state islamice, să desfășoare, conform standardelor SMIIC, activități de certificare în Republica Moldova și în țările din Europa de Est.
 

Certificatul HALAL se referă nu numai la standardele înalte de calitate pentru producţia agricolă, animalieră și industrială, ci și la cerințele privind ambalarea, depozitarea, transportarea și siguranța igienică a acesteia.

Participanții la prezentarea organului de certificare HALAL în Moldova au menţionat că „INTERTEHTEST” și Institutul Turc de Standardizare și-au unit forțele pentru a introduce și a dezvolta certificarea HALAL, având drept scop de a oferi servicii care demonstrează consumatorilor că producţia respectă cu stricteţe cerințele religiei islamice.

Fiecare etapă a certificării HALAL presupune prelevarea probelor pentru analiza aprofundată și testarea în laboratoarele moderne acreditate din Republica Moldova și Turcia.

La prezentarea Organului de Certificare HALAL în Republica Moldova au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentară (ANSA), Camerei de Comerț și Industrie a Moldovei, ambasadelor statelor musulmane acreditate în RM, ai clerului (imam), Agenției Turce TIKA, precum și manageri ai întreprinderilor autohtone.