Certificare Sisteme de Management

Standardele ISO 9001, ISO 22000 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calitatii, în scopul de a satisface cerințele clienților. Acesta poate fi aplicat de către orice organizație care dorește să îmbunătățească funcționarea sa, indiferent de mărimea sau domeniul de aplicare și este cel mai raspandit standard de management la nivel mondial.
 
Implementarea unui sistem de mana­gement al calităţii certificabil ( printr-o certificare ISO 9001:2015 ) într-o organizaţie necesită:
  • Hotărârea fermă şi coordonarea nemijlocită a managementului de vârf
  • Implicarea conştientă şi continuă a întregului personal al organizaţiei, în primul rând a oricărui factor de deci­zie
  • Aportul calificat al unor specialişti în domeniul managementului calităţii
  • Stabilitate organizaţională şi managerială a organizaţiei
Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, ISO 22000 în practica de afaceri de zi cu zi a unei organizații subliniază,
de asemenea:
  • Încrederea clientului că produsul și / sau serviciul furnizat este în conformitate cu specificațiile stabilite si cerintele legale si de reglementare
  • Eficientizarea activitatii și creșterea productivității.
  • Crearea unui avantaj competitiv și atragerea de noi clienți și investitori pe piețele internaționale.
  • Optimizarea performanței rezultatelor Organizației combinate cu resursele necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global.

Formular

Cerere de certificare

Cerere Online