Etapele certificarii

1. Analiza și înregistrarea cererii
2. ​​​​Examinarea documentelor, prezentate cu cererea
3. Întocmirea, încheierea contractului
4. Elaborarea planului de audit
5. Audit de certificare (Etapa I, II)
6. Preluarea probelor de laborator ( dupa caz)
7. Examinarea rezultatelor încercărilor de laborator
8. Întocmirea raportului de audit
9. Prezentarea dosarului către Comitetul Tehnic
10. Decizia de certificare, perfectarea certificatului